Informácie

Organizátor

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny

Slovenská lekárska spoločnosť

Miesto a dátum konania

DoubleTree by Hilton, Bratislava - 11. - 12. november 2021

Témy

 • Krvný obeh - fyziologické a patofyziologické aplikácie pre AIM
 • Kardiovaskulárne komplikácie počas anestézie
 • Hemodynamický monitoring
 • Diagnostika a manažment pri zlyhávaní cirkulácie
 • Odborný blok NUSCh venovaný kardiovaskulárnej anestézii
 • COVID-19 pandémia: epidemiológia COVID na AIM (LoS, letalita)
 • Spôsoby UPV pri COVID
 • Manažment COVID pac. s MODS
 • Nové odporúčania ERC (blok SRR)
 • Kadlicova medaila
 • Kadlicova prednáška – doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
 • Pocty jubilantom – prim. MUDr. Peter Szeghy
 • Kolokvia a firemné sympózia

Prezident kongresu

R. Záhorec

Vedecký sekretár kongresu

M. Pauliny

Vedecký výbor

M. Pauliny
J. Firment
M. Minárik
I. Olejárová
J. Valky
J. Köppl

Organizačný výbor

R. Záhorec
Š. Krbila
Ľ. Romanová
K. Galková

Rokovacie jazyky

slovenský, český, anglický

Kredity ARS CME

Každý registrovaný účastník dostane po skončení odborného programu potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením.

Aktívna, pasívna účasť

Možnosti prihlásenia na aktívnu alebo pasívnu účasť:
online: www.ssaim2021.sk
e-mailom: vician@sls.sk

Postery

poster formát 100(v) x 90(š) cm

Abstrakty

Abstrakty posielať e-mailom na adresu: romanova@fnsppresov.sk

Termín pre zaslanie abstraktov: najneskôr do 25. 9. 2021

Pokyny pre napísanie abstraktov

abstrakt nemá presahovať 1 stranu formátu A4, písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1

Registrácia

Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Pavol Vician
Tel.: +421 915 777 151
E-mail: vician@sls.sk

Registračný poplatok


členovia SSAIM
nečlenovia SSAIM
jednodňový poplatok
 do 25.10.2021
 70,- EUR
 90,- EUR
 50,- EUR
 po 25.10.2021
 90,- EUR
 110,- EUR
 50,- EUR

Registračný poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnostivo VÚB, a.s.

IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012;
BIC: SUBASKBX;
VS: 21 1212 003

Potvrdenie o zaplatení poplatku je potrebné predložiť pri registrácii. Kongresový poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe kongresu a kongresové materiály. Uhradené kongresové poplatky sa v prípade neúčasti nevracajú.

Ubytovanie 

Ubytovanie zabezpečuje Progress CA, s.r.o.


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Hotel Lindner ****
od 99,- EUR
od 114,- EUR

Uvádzané ceny sú za izbu a noc vrátane raňajok, DPH a sú informatívne. Presná cena izby Vám bude potvrdená pri rezervácii v závislosti od typu a obsadenia izby. Počet miest v hoteloch je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku. Rezervácia hotelov do: 15. 10. 2021, online: www.ssaim2021.sk

Kontaktná adresa

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, SK

Ing. Beáta Kapustová,
mobil: +421 905 411 511
e-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

Ďalšie informácie o kongrese a odborný program nájdete na webovej stránke

www.ssaim2021.sk
www.progress.eu.sk